Onderhoud

Zonnepanelen vragen weinig onderhoud: maak de panelen elk jaar schoon, om vogelpoep, algenaanslag en stof te verwijderen.

Let op de omvormer: houdt deze schoon, want de omvormer is gevoelig voor warmte en stofvorming, dit kan uiteindelijk kortsluiting veroorzaken!

Controleer of er in de loop van de tijd geen schaduw gevende objecten zijn bijgekomen.