DHZ (zelfmontage)

Uit boven staande blijkt dat de montage en de keuze in materialen kennis van zaken vereist.

Heeft u toch de mogelijkheden en capaciteit om de zonnepanelen te monteren, kunnen wij u na levering van zonnepanelen en montagematerialen informeren over de juiste werkwijze.

Het blijft raadzaam om daarin een weloverwogen beslissing te nemen