Subsidie

Het opwekken van duurzame energie wordt door de rijksoverheid gestimuleerd met een eenmalige subsidie.

De subsidie wordt verstrekt over de aanschaf van de zonnepanelen, de montagematerialen en de omvormer. De subsidie is 15% van de investering met een maximum van € 650,00 incl.BTW. Daarnaast zijn er nog gemeenten die een stimuleringsregeling hanteren voor het opwekken van duurzame energie.

De subsidie van de rijksoverheid kan worden aangevraagd bij www.agentschap.nl Als u dat wilt kunnen wij u daarbij helpen.