Watt? Watt-piek!

Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van elektriciteit is niet gelijkmatig doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Daarom staan bij zonnepanelen het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (wp). De watt-piek is in een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur (Standaard Test Condities) gemeten.

Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en windrichting van het paneel.