Schaduw-management

Het kan niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een PV installatie.

Om de rendabiliteit van een PV installatie niet te beperken, moet men al bij de planning maatregelen treffen om de door schaduw veroorzaakte rendementsverliezen zo laag mogelijk te houden Door rekening te houden met enkele belangrijke planningsregels kunnen deze factoren zo aan de specifieke PV installatie worden aangepast dat het energieaanbod ervan vrijwel volledig kan worden benut. Wilt u de volledige ruimte gebruiken dan zijn er ook systemen die het effect van de schaduwval grotendeels opvangen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden