Monitoring

Met de huidige technieken is het mogelijk om uw de werkingen opbrengst van uw PV-systeem nauwkeurig te volgen. Er zijn diverse mogelijkheden, waarvan enkele afhankelijk van het type omvormer, om het PV-systeem te monitoren. Er zijn mopgelijkheden met LAN en Wireless verbindingen, bluetooth en WIFI. Aflezen op de omvormer zelf, via smartphone, tablet en PC, vele varianten zijn er op de markt, waarbij enkele fabrikanten de laatste technieken al standaard zijn ingebouwd in de omvormer.

Naast het uitlezen het rendement kunnen via monitoring ook eventuele storingen vrij eenvoudig worden opgespoord. Afhankelijk van merk en systeem kan er zelfs per paneel de prestaties gemeten worden.

Het is goed om bij aanschaf van een omvormer de mogelijkheden van monitoren mee te nemen in uw beslissing, zeker over de langere termijn gezien is investeren in een goede monitoring rendabel.