Fabrikant

In Nederland wordt steeds meer gesproken over Relightning. In het kort komt het er op neer dat u op uw energieverbruik drastisch gaat besparen door het gebruik van nieuwe technieken zoals LED en T5 verlichtingen. Naast het beperken van energieverbruik tot wel 55%!, is de levensduur van dergelijke lampen ook langer waardoor er terugverdientijd van 1-2 jaar makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit is een kostenbesparing die vooral voor winkels, kantoren en mkb bedrijven fors kan oplopen.

Bovendien is er naast de economische besparing ook vele malen beter voor het milieu, door een reductie van CO2. Relightning is dan ook iets waar het ministerie van economische zaken subsidie wil geven in de vorm van een energie investeringsaftrek (EIA) hierover kan uw accountant u informeren naar de mogelijkheden.

Naast de vervanging van lampen zijn er ook besparingen te realiseren door bijvoorbeeld het inzetten van tijdschakelaars en bewegingsmelders voor ruimten die nauwelijks worden gebruikt.

Wij kunnen voor u een gratis berekening maken wat relightining voor u kan besparen vanuit het energieverbruik en de verwachte levensduur! Hierbij gaan we er uiteraard vanuit dat de bestaande licht armatuur in tact blijft.

Het zal duidelijk zijn dat het voor winkels, kantoren en bedrijven waar de verlichting overdag blijft branden het naast duurzaam ook vooral in economisch opzicht interessant is over te stappen op relightning. Terugverdien tijden binnen 1-2 jaar zijn meer regel dan uitzondering!